Accijns-terugvordering

Accijnsterugvordering

Het B.S. van 30.12.08 publiceert de herinvoering van de professionele diesel. Vanaf 01/01/09 zal het tarief van de bijzondere accijns worden verhoogd bij elke verlaging van de officiële maximumprijs. De verhoging van de bijzondere accijns is evenwel beperkt tot de helft van de verlaging van de
maximumprijs (excl. B.T.W.).

 

Sedert 2004 bestaat de mogelijkheid in België, een gedeelte van de accijnzen terug te vorderen. Bekijk hier alle accijnsinfo vanaf 01/01/2017.

Aangifte bij accijnsverhoging of -verlaging

Voor de bedrijven die aan hun eigen installatie diesel verkopen aan derden, zijn speciale regels van kracht.  Hier dient bij een accijnsverhoging of verlaging, een aangifte te gebeuren. De te volgen procedure is dezelfde als deze die in het verleden werd gehanteerd.

 

Meer info over de accijnsterugvordering

Aanvraagformulier vergunning

 

Of vul het formulier in via de FOD Financiën website.

 

Vragen? Contacteer ons voor meer info.