Duurzaamheid

We kunnen niet vertrouwen op slechts één energieoplossing.

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen voor 2030 en 2050, hebben we verschillende oplossingen nodig voor brandstof en energieverbruik.

 

G&V Energy Group investeert naast LNG ook in een netwerk van CNG en AdBlue.

Aardgas is de brandstof van de toekomst: ecologisch en economisch interessant, zeker nu het aantal tankinstallaties groeit.

CNG

CNG

Compressed natural gas

CNG (Compressed Natural Gas) is vandaag het betaalbare en duurzame alternatief voor zowel lichte voertuigen als zware vrachtwagens op traditionele brandstoffen als diesel en benzine.  
Er zijn ondertussen tal van motortypes die compatibel zijn voor professionals in de transportsector.

 

  • Voordelig
  • Beter voor het leefmilieu
  • Grote autonomie
  • Geluidsvriendelijk
  • Veilig

Compressed natural gas

Concreet:
Het aardgas dat uit het distributienetwerk komt en ook gebruikt wordt om te koken en te verwarmen wordt onder hoge druk gezet voordat het in de tank van het voertuig wordt geïnjecteerd.

 

Voordelig: door de lagere brandstofprijzen ( -10 à 20%)  en de fiscale voordelen, heeft een CNG wagen een lagere TCO (Total Cost of Ownership)
Beter voor het leefmilieu: lagere CO2-uitstoot / 77 tot 95 procent minder fijnstofuitstoot / 90% minder stikstofoxiden)
Grote autonomie: CNG-vrachtwagens kunnen gemiddeld 400 km afleggen - Nutsvoertuigen hebben dan weer een autonomie van meer dan 600 km, in een combinatie van benzine en CNG.
Geluidsvriendelijk: vermindering met factor 2 van het lawaai
Veilig: toegelaten in ondergrondse parkeergarages

AdBlue

Elk G&V Truck station is voorzien van een AdBlue tank.

 

Adblue is geen brandstof en ook geen additief voor brandstoffen maar een ureumoplossing die wordt bijgevuld in een speciale AdBluetank bij Dieselwagens.

 

Dit om de stikstofuitstoot van dieselwagens te reduceren en aan de steeds strengere Europese emissienormen te voldoen.

AdBlue

Concreet:
Het is een waterachtige oplossing die gebruikt wordt om 85 % van de NOx-uitstoot (stikstofoxiden) om te vormen tot water en stikstof.

 

Het product is een mengsel van  67.5% water en 32.5% erg zuiver ureum.

 

AdBlue wordt vóór de SCR-katalysator (geïnstalleerd in de uitlaat) ingespoten in de uitlaat. Door het warmte-effect wordt de AdBlue in deze katalysator omgezet tot ammoniak. Dit element reageert op zijn beurt met de stikstofoxiden (NOx) in de uitstoot van de dieselmotor en verandert deze schadelijke gassen in stikstof en stoom, twee ongevaarlijke stoffen.

LNG

LNG

LNG


Duurzaam transport wordt steeds populairder en toonaangevende fabrikanten van trucks bieden tegenwoordig een breed aanbod aan hoogwaardige LNG-trucks.
Deze trucks doen in vermogen, koppel, laadvermogen en actieradius niet onder voor de moderne dieseltrucks. 

 

Ontdek de voordelen van LNG 

LNG


Duurzaam transport wordt steeds populairder en toonaangevende fabrikanten van trucks bieden tegenwoordig een breed aanbod aan hoogwaardige LNG-trucks.
Deze trucks doen in vermogen, koppel, laadvermogen en actieradius niet onder voor de moderne dieseltrucks. 

 

Ontdek de voordelen van LNG