Op weg naar een dekkend LNG-netwerk in België.

19.03.21

Samen met Rolande marktleider op het gebied van LNG in Nederland openden we afgelopen jaar twee LNG-tankstations in België. Het eerste tankstation opende in augustus 2020 en is gevestigd aan de rechteroever van de haven in Antwerpen (Kaai 528 Noorderlaan B-2030).Na de start van het eerste LNG-station, volgde kort erna een tweede station in Habay. In een korte tijd werden eerste grote stappen gezet tot een dekkend LNG-netwerk in België.

 

“Wij geloven dat transport groener kan en moet en tegelijkertijd rendabel kan zijn! Wij streven ernaar om onze klanten de schoonste, economisch meest haalbare brandstof van het moment te leveren: LNG en Bio-LNG. Doordat wij de volledige keten beheren, een Europese dekking bieden en volop in ontwikkeling blijven, helpen wij onze klanten echt verder. Op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het vlak van winstgevendheid.” Aldus Jolon van der Schuit (CEO Rolande).

 

Station Antwerpen

 

De haven van Antwerpen en Engie hebben een concessieovereenkomst voor 30 jaar gesloten voor de realisatie van een Alternatieve Energiehub op Kaai 526 en 528 in de haven van Antwerpen.  De Alternatieve Energiehub bestaat uit een bunker- en vulstation met vloeibaar aardgas (LNG) voor binnenvaart en wegtransport. (Eerste LNG shore-to-ship bunkerstation voor binnenscheepvaart in Europa). Naast vrachtwagens kunnen ook hier ook personenwagens terecht voor het tanken van CNG of laden van hun wagen.

Met G&V Energy group stonden wij in voor zowel de commerciële als operationele exploitatie van deze installatie.

 

Station Habay

 

“Met de opening van het LNG-station te Habay, komen we onmiddellijk tegemoet aan de vraag van lokale bedrijven en strategische partners die momenteel al een 20-tal LNG-vrachtwagens in gebruik hebben. De interesse zowel uit de regio als internationaal voor deze locatie is zeer sterk gezien de strategische ligging van Habay op de verkeersas die Duitsland met Frankrijk verbindt en het verkeer van Nederland en Wallonië naar het zuiden toe, kanaliseert.  We zijn dan ook terecht trots het eerste LNG-station in de provincie Luxemburg te kunnen openen om hier een antwoord op te bieden.”, aldus Xavier Dewulf, CEO van G&V Energy Group.

 

BIOLNG4EU

 

Beide stations zijn onderdeel van het BIOLNG4EU project, dat voor 50 procent gefinancierd wordt uit het Connecting Europe Facility programma en dat een verdere uitrol van (Bio-)LNG in het wegtransport stimuleert. Van der Schuit: “Hiermee zetten we belangrijke stappen op weg naar een dekkend Europees LNG-netwerk dat nodig is om (Bio-)LNG als brandstof nog steviger op de kaart te zetten.” Bio-LNG een volledig biologische brandstof die gemaakt wordt uit gecertificeerde afvalstromen, zoals organisch huishoudelijk afval, mest, slib of landbouwafval. 

 

Met LNG kunnen CO2-emissies al tot 17 procent gereduceerd worden ten opzichte van diesel. Met Bio-LNG bespaart zwaar wegtransport tot 99,8 procent aan CO2-uitstoot ten opzichte van diesel.

 

Opportuniteit

 

‘Veranderende marktomstandigheden zien wij niet als een bedreiging maar eerder als een  opportuniteit’. Dankzij joint-ventures en langdurige samenwerkingen met strategische partners zoals Rolande, binnen de joint-venture LNG Solutions Belgium, zijn we in de sector uitgegroeid tot een referentiebedrijf in de duurzaamheid.  Hierdoor kunnen we onze CAPS Fuel Card klanten naast de traditionele brandstoffen, ook alternatieven zoals CNG, LNG en elektrische laadpalen aanbieden.

 

Deel deze vestiging